|

Gospodăria sârbă

Tur audio

la Obiective de vizitat

Gospodăria tradiţională sârbească era adaptată la nevoile familiei tradiţionale structurată pe mai multe generaţii care trăiesc sub acelaşi acoperiş. Este formată dintr-o locuinţă, adaptată acestui tip de familie şi din anexe gospodăreşti: bucătăria de vară, cotarca, cocina, grajdul, afumătoarea, dispuse în curte.

Casa ridicată în muzeu este reprezentativă pentru familiile de ţărani înstăriţi din satele cu populaţie sârbă din Banatul de câmpie din perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Fiind o replică, la construcţia ei s-au luat în considerare câteva caracteristici ale caselor ridicate pentru colonişti de către administraţia habsburgică: structură planimetrică cu faţada scurtă la stradă cu plan de formă dreptunghiulară dezvoltat pe lungimea curţii cu 4 încăperi sub acelaşi acoperiş, camera mare, bucătăria, camera mică ( locuită de familia tânără şi destinată activităţilor economice de bază), cămara; ziduri din cărămidă arsă ( pe care doar cei avuţi şi-o puteau permite) pe o fundaţie de cărămidă; acoperiş în două ape cu învelitoare din ţiglă, cu fronton triunghiular; târnaţ deschis sprijinit pe stâlpi din lemn; tavan cu pod; grinzi din lemn de esenţă tare; planşeu şi duşumele din scândură; sistem de gătit şi încălzit.

Particularităţile determinate de etnie sunt observate mai ales la dispunerea interiorului, ţesături şi la portul popular.

Mobilierul din locuinţă este de producţie casnică sau provine din atelierele locale: masa, scaunele, paturile, dulapul cu trei sertare, băncile, credenţul, spălătorul, leagănul. În camera mare, icoana sfântului patron al familiei este nelipsită ca şi oglinda, ceasul de perete şi fotografia cu portretele celor doi stăpâni ai casei. Cilimurile, păretarele, ştergarele decorative sunt dovada nevoii de frumos a sârboaicelor din Banatul istoric.

Galerie

Video

Alte atracții

Tur audio
Sălașul slovac de la Nădlac

Slovacii au colonizat Nădlacul între 1802-1805 lucrând pământurile primite la peste 15 km de sat unde şi-au construit sălaşuri ca adăposturi pentru oameni şi animale pe toată perioada anului. Cu o suprafaţă medie de 2500 metri pătraţi, sălaşurile erau formate dintr-o casă şi din anexe gospodăreşti, grajduri, colne cu iesle, cotărci, plevărie, cocini de porci, golumbar, fântână cu cumpănă şi vălău […]

Tur audio
Şcoala din Bârna (jud. Timiş)

Școala din Bârna, jud. Timiș – începutul secolului XX

Nimic nu anunță că într-o casă veche, cum erau multe în zona Lugojului, lipită cu pământ și văruită în alb curat, cu geamuri cu obloane de lemn și cu o prispă mică, a funcționat o școală pentru prichindeii satului. Și totuși, așa arăta școala din Bârna: cea mai mare cameră era sala de clasă, încăpătoare și luminoasă și se învecina  […]

Tur audio
Biserica din Topla (Jud. Timiş)

Biserica cu hramul „ Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Topla (zona etnografică Făget) a fost ridicată în 1746 la Remetea Luncă şi apoi donată în 1807,  credincioşilor din satul Topla, conform unei însemnări  de pe o evanghelie păstrată în biserică. Obiectivul  a fost adus pe tăvălugi, tras de 24 perechi de boi, reaşezat şi consolidat apoi cu ajutorul credincioşilor. Lăcaşul de cult, azi cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, prezintă în plus câteva  […]

Tur audio
Gospodăria maghiară din Babşa

Gospodăria maghiară din Babşa face parte din zona etnografică Lugoj, având ca datare începutul secolului al- XX-lea. Este împrejmuită de un gard din scânduri cu poartă şi uşă din lemn. Casa maghiară cu grajd este compartimentată în mai multe încăperi: camera pentru oaspeţi, camera de zi, din care se face intrarea în cămara de alimente. Prispa se întinde de-a lungul clădirii, iar din ea se pătrunde în camera de zi, apoi în bucătăria de vară şi apoi în […]

Tur audio
Gospodăria de la Chizătău

Gospodăria cuprinde în fapt două case de locuit una de la mijlocul secolului XIX, fiind o clădire tipică pentru acea perioadă cu pereți de lemn lipiți cu lut la interior și exterior, cu târnaț continuu, două încăperi și o tindă centrală cu vatră de foc, ea a fost modificată ulterior în momentul construirii celei de a doua case prin restrângerea spațiului de locuit doar la încăperea dinspre stradă și prin modificarea vetrei de foc, încăperea a doua va fi fost folosită ca […]

Tur audio
Gospodaria de la Căpâlnaș

A spune povestea unei gospodării ţărăneşti înseamnă, de fapt, a spune povestea vieţii: despre dragoste şi copii, despre viaţă şi moarte, despre feminin şi masculin, despre vară şi iarnă, despre zi şi noapte.

La cumpăna acestor planuri se poziţionează şi gospodăria din Căpâlnaş – Arad, datată la începutul secolului al XIX-lea şi achiziţionată de muzeul nostru în anul 1968. Privind-o, putem vizualiza tehnicile […]

Translate »
Scroll to Top