|

Secția Expozițională
Pavilionară

Muzeul Satului Bănățean Timișoara este conceput a fi un muzeu complex, tinzând să surprindă pluralitatea domeniilor de manifestare a culturii populare. În cadrul muzeului funcționează două secții de specialitate: Secția Expozițională Pavilionară și respectiv, Secția în Aer Liber, ambele aflate în incinta instituției.

Cele două secții asigură cunoaşterea, păstrarea şi promovarea, tradiţiilor şi valorii culturii populare materiale și spirituale.

pavilon1

Obiective

trad_shape_acc
pav_ob1
Cercetare
Evidență
pav_ob3
Conservare
pav_ob4
Restaurare
pav_ob5
Depozitare
pav_ob6
Supraveghere
pav_ob7
Valorificare
Îndeplinind aceste obiective, MSBT asigură cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorii culturii populare materiale și spirituale, inventarierea obiectelor de patrimoniu, clasarea și realizarea investigațiilor de teren pentru reîntregirea patrimoniului și pentru cercetarea tradițiilor și obiceiurilor la fața locului.

Colecții

trad_shape_acc

Colecția de
țesături
de interior

Colecția de costum popular și găteala
capului / podoabe

Colecția de icoane,
obiecte de cult, pictură naivă și albume

Colecția
de
ceramică

Colecția
de arhitectură
populară

Colecția de obiecte de uz casnic, industrie casnică și meșteșuguri

Păstrând, transpunând și valorizând, prin colecțiile aflate în patrimoniu, idealuri bănățene. Regăsim, în piesele din cadrul expoziției permanente a muzeului, o parte din cele mai reprezentative bunuri culturale: ceramică specifică centrelor de olărit din Banat, prelucrarea lemnului (piese de mobilier țărănesc și industria casnică), meșteșuguri, elemente de vestimentație și țesături de interior la care se adaugă obiecte de găteală a capului și podoabe.

Activități ale secției

Principalele activități ale Secției Expoziționale Pavilionare în anul 2022 s-au axat pe:
trad_shape_acc
Cercetare în
domeniul
etnografic
trad_shape_acc
Obținerea de
bunuri
culturale
trad_shape_acc
Depozitarea, convservarea
și restaurarea bunurilor culturale
trad_shape_acc
Valorificarea
patrimoniului
muzeal
Compartimentul de restaurare și conservare are următoarele atribuții:
trad_shape_acc

Documentarea detaliilor obiectelor
din patrimoniul cultural național

analizând originea, istoria, valoarea culturală și materială, intervențiile de restaurare și conservare și starea de degradare a acestora. Aceștia propun și proiecte de conservare și restaurare, monitorizează și înregistrează starea obiectelor și tratamentele/intervențiile efectuate pentru restaurarea acestora.
trad_shape_acc

Desfășurarea activităților de
cercetare

alături de muzeografi, experți și oameni de știință.
trad_shape_acc

Restauratori

Restaurator

Dobrin Ovidiu-Dan

Restaurator

Neumann Hajnalka

Restaurator

Jîjîie Ioan

Conservator general

Lefter Lidia

Gestionar-custore

Nicolin Adelina

Compartimentul de pedagogie muzeală are următoarele atribuții
trad_shape_acc

Vizitarea instituțiilor de învățământ pentru educabili

având ca scop familiarizarea copiilor cu muzeul
trad_shape_acc

Organizarea de vizite tematice și de descoperire în muzeu

trad_shape_acc

Organizarea de diverse ateliere de creație

În decursul anului 2022, au participat la programele educaționale ale muzeului 387 de beneficiari și au fost încheiate protocoale de colaborare cu 14 instituții de învățământ.
Responsabili proiect: dr. Hadiji Maria, muzeograf IA Marius Matei

Proiectul Icoane bănățene

Expoziție interactivă și catalog de colecție, își propune promovarea patrimoniului din cadrul Muzeului Satului Bănățean Timișoara prin expoziții interactive cu ateliere demonstrative și de creație - pictură pe sticlă și editarea unui catalog cu piesele din colecția de icoane a Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
Responsabili proiect: dr. Hadiji Maria, muzeograf IA Marius Matei

Proiectul Noaptea Muzeelor

Proiectul are menirea de a promova patrimoniul prin realizarea unor serii de expoziții și spectacole aristice pentru promovarea folclorului, tradițiilor și obiceiurilor specific bănățene. Scopul proiectului este identificarea unor modalități moderne și sistematice de valorificare a acestui patrimoniu. Expozițiile își propun să ofere informații care vor contribui la conștientizarea rolului și a importanței patrimoniului mobil, ca strategie de stimulare și atragere a publicului către muzeu.
Responsabili proiect: dr. Hadiji Maria, muzeograf IA Marius Matei

Expoziția Pictura naivă din Banat

Aceasta face parte dintr-un proiect mai amplu, demarat în urmă cu câțiva ani, ce are continuitate neîntreruptă și are drept scop publicarea colecțiilor de patrimoniu deținute de Muzeul Satului Bănățean Timișoara. Alături de imortalizarea prin imagini și descrieri ale pieselor aflate în gestiunea muzeului, realizarea acestui obiectiv se materializează prin editarea unui catalog cu piesele din colecția MSBT. Toate piesele au fost fotografiate de un fotograf specializat, cu experiență în fotografia etnografică, și exemplificate în acest catalog, ce este însoțită și de un studiu de specialitate.
Responsabil proiect: muzeograf IA Marius Matei

Expoziția Colecții și Colecționari din România

Ajunsă la cea de a X-a (zece) ediție consecutivă, devenită tradiție în cadrul muzeului nostru, expoziția aduce în fața publicul bănățean cele mai cunoscute colecții private de textile din România. În cadrul proiectului fiecare colecționar realizează o expoziție alături de tipărirea unei broșuri. Rolul proiectului este de promovarea patrimoniului și valorilor tradiționale românești.
Responsabil proiect: muzeograf IA Marius Matei

Proiectul Vocile Unite Ale Banatului

Proiectul are scopul de a promova patrimoniul, cultura academică și tradițiile Banatului printr-un spectacol multimedia de cca. 75 de minute ce îmbină esența muzicii tradiționale a diverselor etnii conlocuitoare în Banat cu muzică cultă contemporană compusă special pentru proiect, interviuri și fragmente audio filmate și înregistrate în diverse sate și locuri din regiune. Proiectul a reunit artiști și muzicieni de talie internațională din Berlin, Zurich, București și Iran.
Responsabil proiect: muzeograf IA Marius Matei

Expoziția Mărturii etnografice

Expoziția își propune marcarea evenimentului desfășurat la nivel național - Ziua Iei. Expoziția prezintă o interesantă colecție de fragmente de vestimentație provenite din țesăturile tradiționale bănățene, expuse în premieră la Muzeul Satului Bănățean Timișoara.
Responsabili proiect: dr. Hadiji Maria, muzeograf IA Marius Matei, dr. Borco Ilin

Proiectul Ziua culturii naționale

Proiectul are ca scop promovarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor românești cu aplecare asupra patrimoniului cultral bănățean prin intermediul unor expoziții etnografice, lansări de carte și momente artistice.
Responsabil proiect: muzeograf IA Marius Matei

Expoziția Ziua Națională a Costumului Tradițional

Aceasta are menirea de a promova patrimoniului național prin realizarea unei expoziții și tipărirea unei broșuri cu ansambluri vestimentare tradiționale românești. Expoziția își propune să ofere informații care vor contribui la conștientizarea rolului și a importanței patrimoniului mobil, ca strategie de stimulare și atragere a publicului către muzeu.
Responsabili proiect: dr. Hadiji Maria

Cercetare de teren

Cercetarea face parte dintr-un proiect mai amplu care vizează toate localitățile din Banat și zonele limitrofe în care s-au închegat comunități de urcraineni, obiectivul final fiind realizarea unui studiu bine documentat referitor la ucrainenii din zona Banatului. Cercetarea de teren are ca scop cunoașterea comunității ucrainene stabilite în comuna Copăcele (jud. Caraș-Severin), modul în care și-a conservat identitatea, obiceiurile, tradițiile, limba dar și interacțiunea și influențele reciproce cu populația românească din zonă. S-au efectuat cercetări de teren în Comuna Copăcele (satele Copăcele, Zorile), în intervalul lunilor mai – septembrie 2022.
Responsabil proiect: muzeograf IA Marius Matei

Proiectul Ruga bănățeană

Ruga oferă continuitate acestei tradiții specifice zonei Banatului, fiind un eveniment dedicat întregii comunități. Este o sărbătoare care pune în relație hramul bisericii ortodoxe, din cadrul Muzeului Satului Bănățean, cu viața comunității, a oamenilor din zona în care se află muzeul și a timișorenilor. În ziua în care are loc ruga, se desfășoară o slujbă festivă, urmând ca membrii comunității, alături de preotul bisericii, să pornească jocurile tradiționale, după un program bine stabilit, impus de tradiție (hora mare, hora mică, sorocul, etc).
trad_shape_acc

Expoziție/Catalog de colecție

Costumul tradițional din Banatul de câmpie. Podoabe bănățene

trad_shape_acc

responsabil proiect: dr. Cosmin Matei

Pedagogie (educație) muzeală

Ziua copilului în muzeu. Ateliere demonstrative / Școală de vară (sculptură în lemn, pirogravură, modelaj în lut, pictură pe lut/lemn, olărit)
trad_shape_acc

responsabil proiect: dr. Cosmin Matei

Atelier demonstrativ și școala de vară

Meșteșuguri tradiționale bănățene. Proiect Muzeul Viu
trad_shape_acc

Lansări de carte la MSBT

Revista Nedeia, nr. 1 (19), 2022.
Prof. Icoana Cristescu Budescu, Dalboșeț. Studiu monografic, ediția a II-a, Ed. UZPR, București, 2021
Gheorghe Țunea, Pîrvoveanu, Monografia satului Pârvova, Ed. Timp, Reșița, 2022

Programe de pedagogie muzeală

Pictură motive populare și florale

71 de copii
Pe diverse forme de lut/pastă modelabilă (farfurioare, ceșcuțe, etc).

Pictură pe plăcuțe de lemn

114 copii
Motive populare, florale sau din lumea satului.

Ateliere de olărit

88 de copii

Ateliere de făcut pită și colăcei

20 de copii

Pictură pe linguri de lemn

94 de copii
motive populare, florale
sau din lumea satului

Ridicare relevee

20 de copii
gospodării Muzeul
Satului Bănățean Timișoara

„Picnic la muzeu", „Jocurile copilăriei", „Vânătoare comori"​

120 de copii
forme mascate pentru festivități sfârșit de an școlar

Deplasări la Grădinița nr. 33

60 de copii
suportul de imagine a fost constituit din poze ale gospodăriilor din MSBT
Translate »
Scroll to Top