|

Ce este educația muzeală

Educația muzeală este un domeniu de specialitate dedicat dezvoltării și consolidării rolului educațional al spațiilor și instituțiilor de educație informală precum muzeele.

ed_muz1
ed_muz2

Educația muzeală la
Muzeul Satului Bănățean Timișoara

În cadrul acțiunilor de educație muzeală desfășurate în MSBT au fost concepute proiecte didactice ce au avut la bază consultarea programei școlare și a manualelor școlare precum și folosirea ca material didactic a expoziției muzeale (obiecte, fotografii), precum și a muzeului în aer liber.

Proiectul „Utilizarea pedagogică a MSBT” a fost conceput bazându-se pe asemănarea dintre scopul educației muzeale și a educației școlare și a urmărit deschiderea muzeului etnografic în aer liber tuturor categoriilor de educabili.

Scopul acestei acțiuni este de a pune la dispoziție publicului tânăr universuri de cunoaștere diferite cuprinse în patrimoniul muzeal expus, într-un mod activ, prin animații ludice și pedagogice care să inițieze și să dezvolte atât atitudini afective raportate la timpul trecut și prezent cât și sentimente pozitive cu privire la obiectele culturale expuse iar în sens mai larg, cu privire la lumea umană trecută și prezentă.

Credem că vizitarea muzeelor și explorarea acestora ar trebui să facă parte din viața cotidiană a copiilor și a familiilor. Cunoașterea istoriei și îmbogățirea culturală se îmbină cu exprimarea creativității în muzeu la atelierul de creativitate unde participanții creează desene, colaje, modelaje, picturi pe lemn sau obiecte din lut.

Care este oferta educațională MSBT?

image021
Desfășurarea unei ore

(dirigenție, limba și literatura română, istorie sau geografie) sau lectura unei povestioare scurte, a unor proverbe sau poezii în grai bănățean în sala de clasă a școlii din Bârna.

ed_plastica
Organizarea unor activități
de educație plastică

(desen, pictură, colaje, modelaj în lut, pictură pe lemn și ceramică sau pirogravură) în fața birtului din Bârna, la mesele de lemn în aer liber sau în sala de educație muzeală.

ed_natura
Activități în natură, în mediul natural al muzeului
Plimbări
Jocuri
Ateliere de olărit
Modelaj în lut
/pastă modelabilă
Grădinărit
Culesul plantelor pentru ierbar
Prinderea insectelor pentru insectar
Ecologizare
Ateliere demonstrative și practice
de făcut “pită” și colăcei
Hrănirea animalelor din ogradă
Sculptură
Pirogravură
Pictură pe linguri
de lemn

Galerie

Școala Gimnazială Nr. 7 Clasa a VII-a B
Liceul William Shakespeare Clasa pregătitoare E2
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Clasa a III-a E
Școala Gimnazială Nr. 21 „Vicențiu Babeș” Clasa a VII-a

Obiectivele educației muzeale la MSBT

Generale

• Stimularea dialogului dintre reprezentanții sectorului muzeal și a celor din sistemul de învățământ, în cadrul parteneriatelor încheiate între MSBT și diverse instituții de învățământ

• Atragerea dascălilor ca participanți activi la colaborarea partenerială Conștientizarea de către elevi a importanței unui muzeu al satului bănățean la Timișoara Conștientizarea de către elevi a faptului că ei sunt importanți și bineveniți în MSBT, cu școala, cu familia, sau cu prietenii

• Atragerea copiilor spre muzeul nostru prin stârnirea curiozității și sensibilizarea lor cu privire la importanța cunoașterii, promovării și păstrării valorilor etnografice tradiționale, din spațiul bănățean și nu numai Impulsionarea dorinței educabililor de a veni și reveni în muzeu printr-o prezentare a muzeului și a ofertei activităților educative din muzeu

• Conștientizarea copiilor cu privire la apartenența lor la o etnie și la rădăcinile lor, la arborele lor genealogic dus înapoi în timp și regăsit în spațiul satului bănățean sau a satului românesc din țară.

• Prezentarea unei perspective diferite pentru elevi în raport cu muzeul, ca loc în care la fiecare revenire se întâmplă altceva, ca loc în care ei sunt provocați ludic, intelectual și creativ, perceperea muzeului ca loc al aventurii cunoașterii, al căutărilor și descoperirilor, ca spațiu al creativității

• Conștientizarea importanței căutării de către elevi în casa bunicilor de la țară a obiectelor vechi, a necesității conservării și păstrării acestora ca mărturii ale timpului trecut pentru generațiile viitoare

Psihomotorii

• Dezvoltarea coordonării mișcărilor oculomotorii

• Păstrarea unei ținute și a unui comportament adecvat pe parcursul derulării întregului program de pedagogie muzeală solicitat

Cognitive

• Cunoașterea expozițiilor (atât cele temporare cât și cele permanente) muzeului

• Stabilirea unui contact direct cu obiectivele din muzeu și cu activitatea muzeografilor Îmbogățirea cunoștințelor despre Banat (din punct de vedere istoric, geografic, etnografic etc.)

• Aprofundarea cunoștințelor cu privire la arhitectura din Banat, mobilierul țărănesc, icoanele pe sticlă și pe lemn, țesăturile din lână și fibre vegetale, portul femeiesc și bărbătesc, ceramica și marea ei varietate de forme, culoare, utilitate, arta decorării lemnului să descifreze simbolistica motivelor etnografice

• Cunoașterea obiceiurilor, datinilor marilor sărbători din ciclul anului și din ciclul vieții (botez, nuntă, înmormântare)

• Consolidarea cunoștințelor din domeniul folclorului bănățean

• Consolidarea cunoștințelor din domeniu poeziei și prozei culte de inspirație folclorică (Eminescu, Creangă, Slavici, Goga, Sadoveanu, Topârceanu)

• Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la regionalismele din Banat

• Cultivarea și dezvoltarea simțului estetic al artei populare (olărit, sculptură, pictură, țesătura)

Afective

• Încurajarea interesului pentru activitățile desfășurate în muzeu

• Familiarizarea cu mediul ambiant plăcut dintr-o instituție de cultură

Translate »
Scroll to Top