Gospodăria de la Căvăran

Gospodăria de la Căvăran

Gospodăria cuprinde casa, coteţul de porci cu cotarcă şi grajdul cu cămara-bucătărie de vară. De amintit este şi poarta, monument de arhitectură populară specifică zonei Caraşului, construită din piatră masivă şi acoperiş de ţiglă.

Casa de locuit este o construcţie cu trei încăperi, cu prispă parţială şi retrasă pe lungimea tindei. Tinda ocupă poziţia centrală, din ea spre stânga se păşeşte spre camera de oaspeţi (soba bună), iar în dreapta spre camera de zi cu zi (soba mică). Pereţii sunt din bârne de stejar încheiaţi în tehnica în căţei şi sunt lipiţi la interior şi exterior şi văruiţi; şarpanta din lemn de stejar în două pante, iar învelitoarea din ţiglă solzi.

Opus casei de locuit se află grajdul cu cămară, ce cuprinde trei compartimente: grajd, şopron şi cămară. Soclul şi fundaţia construcţiei sunt din piatră de calcar, grajdul are pereţi din lemn de stejar identici cu casa, cămara are pereţii din cărămidă crudă, ceea ce ar sugera două faze de construcţie. Acoperişul este în două pante, şarpanta de stejar iar învelitoarea din ţiglă solzi. Pereţii sunt lipiţi cu lut şi la interior şi la exterior şi apoi văruiţi.

Coteţul de porci e în fapt o construcţie supraînălţată. Partea de jos, coteţul propriu-zis, este construită din piatră cu două  mici uşi, deasupra coteţului s-a suprapus cotarca; o construcţie cu schelet din lemn de stejar şi pereţi din „leţuri” de brad pentru buna aerisire a porumbului. Acoperişul este în patru pante, cu şarpanta din lemn de stejar şi învelitoarea din ţiglă solzi.

Construcţia a fost achiziţionată de muzeu în 1969 și datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.