Echipa
Nr.
crt.
Denumirea funcțieiNumele și prenumele titularului postului
CONDUCERE 
1ManagerMICLE DOREL
2Contabil ȘefTICAN GABRIEL
COMPARTIMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE 
3EconomistBERECICI MIOARA
4EconomistVÎRTOSU ADRIAN
5EconomistCODREAN ECATERINA
BIROU ACHIZIȚII, INVESTIȚII, ADMINISTRATIV, TEHNIC
6Șef birouPOENAR ALINA
7InginerMARCU DANA-MIHAELA
8Inspector specialitateRUSU VIOLETA
9Muncitor calificatBUIBAȘ VIOREL-PETRE
10ReferentHÎRZA RODICA
11ȘoferVOINESCU IONEL
12Inspector specialitateCREȚU LARISA-BIANCA
13ÎngrijitorBĂLĂNEAN ELENA
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
14Inspector specialitateMĂRGAN-CIURUSNIUC ADINA
COMPARTIMENTUL JURIDIC 
15Consilier juridicANDREICA-GHIRAN CAMELIA
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE 
16MuzeografILIN BORCO 
SECTIA EXPOZITIONALA PAVILIONARĂ 
17Șef secțieHADIJI MARIA
18MuzeografMATEI BOGDAN-COSMIN
19MuzeografMATEI MARIUS-FLORIN
20Gestionar custodeNICOLIN ADELINA-FLORINA
21Supraveghetor muzeuIRIMIA IONELA-MĂDĂLINA
22Supraveghetor muzeuPAVEL MARIA
SECȚIA ÎN AER LIBER
23Șef secțieBALACI CĂTĂLIN
24MuzeografMÂNDROANE MARIA
25MuzeografMILIN ANDREI
26MuzeografPOPA EMILIAN
27MuzeografMANDA AURORA
28Gestionar custodeCIOBANU DANIELA
COMPARTIMENT CONSERVARE, RESTAURARE 
29RestauratorDOBRIN OVIDIU-DAN
30RestauratorNEUMANN HAJNALKA
31RestauratorJÎJÎIE IOAN
32ConservatorLEFTER LIDIA
COMPARTIMENT MUZEUL VIU 
33Supraveghetor muzeuGÎRLEANU DANIEL
34Supraveghetor muzeuPAŞCALĂU MARIA
35Supraveghetor muzeuCONDRIUC TEODOR
36Supraveghetor muzeuIANCU PETRE
37Supraveghetor muzeuISTOV MARIA
38Supraveghetor muzeuNOVICIC DUŞAN
39Supraveghetor muzeuPATOCSKA NADIA
40Supraveghetor muzeuSABU ŞTEFAN-NICOLAE