|

15 dec. 2023 - 15 dec. 2024

Banatul Otoman - restituiri culturale

Expoziția etno-arheologică: Banatul Otoman-restituiri culturale este una interdisciplinară și trans-disciplinară oferind vizitatorilor experiențe unice și inedite. Aceasta îmbină promovarea patrimoniului național și regional și este realizată în colaborare cu mai multe instituții de cultură și de învățământ din Timișoara, respectiv: Muzeul Satului Bănățean Timișoara,  Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie/ Facultatea de Artă și Design, departamentele: Design și Conservare și restaurare, Muzeul de etnografie, etnologie și folclor „Țara Carașului”, Oravița, Centrul de Studii Bănățene „Sim. Sam. Moldovan” și Asociația Românilor din Balcani.

Tematica expoziție comportă trei linii directoare: o componentă descriptiv – educativă în cadrul căreia obiectul vorbește de la sine, exponatele fiind dispuse în context, concis, sintetic și deschis reconstituind contextul internațional referitor la expansiunea otomană în Europa în general și în Peninsula Balcanică în special, un spațiu larg fiind alocat momentului istoric și cultural al Vilayetului Timișoarei. Cea de-a doua componentă este una de descoperire în cadrul căreia dispunerea artefactelor este una ocultată, obiectul lăsându-se găsit și descoperit treptat, cunoscut și învățat. Cea de-a trei-a componentă este una conceptuală în cadrul căreia artefactele și obiectele ce compun compoziția, își pierd noțiunea inițială, modul de comunicare a ideilor este unul difuz și lasă loc de interpretare, ambientul creat fiind unul inedit, prin combinarea elementelor, îndemnând la reflecție, meditație și emoție.

Sunt expuse și valorificate câteva zeci de piese de patrimoniu, de la artefacte rezultate din săpăturile arheologice de salvare din Timişoara P-ța Libertății, P-ţa Sfântu Gheorghe nr. 2-3 și Ciacova”Culă” (campaniile arheologice dintre 2013-2020), documente otomane și scrieri originale inedite, expuse pentru prima dată și contextualizate într-o expoziție, părți din ansambluri arhitectonice datând din perioada administrației otomane asupra regiunii pe care astăzi o numim Banat, mărturii ale exploatărilor miniere, segment important al vieții economice a Banatului din perioada administrației otomane, la bunuri culturale de patrimoniu aflate în colecțiile Muzeului Satului Bănățean Timișoara, mărturii ale continuității și amprentării culturii populare bănățene cu elemente orientale, care stau la baza specificului și a farmecului aparte al culturii bănățene. Toate acestea oglindesc într-un tablou general descriptiv, conceptual și interactiv, urmele lăsate de cei 164 de ani de administrație otomană asupra regiunii Banatului în general și a orașului Timișoara în special, precum și a elementelor de continuitate în cultura materială și spirituală a populației din această regiune, toate oglindite și perpetuate în cultura populară.

Expoziția se concentrează, în fapt, pe povestea fiecărui obiect în parte, fie că este un artefact, un ecofact, obiect etnografic sau unul de artă. Organizatorii s-au axat pe acele obiecte care au valoare contextualizată, adică prezintă informații culturale, istorice, etnografice, geografice, antropologice, sociale, economice sau chiar psihologice, a celor care le-au creat sau utilizat, indiferent de originea lor etnică. Se dorește astfel să se ajungă la elementele de cotidian ale unei epoci cu parfum oriental, într-un Banat frământat politic dar bogat în elemente culturale, la granița dintre Orient și Occident. De asemenea, expoziția noastră dorește să scoată în evidență valorile culturale reflectate în port, podoabe obiceiuri, etc., care au rămas moștenire peste veacuri din perioada administrației otomane până azi. Ele spun povestea unei moșteniri culturale comune spațiului Balcanic dar cu puternice influențe Central Europene. Banatul a reprezentat o sinteză a tuturor acestor aspecte patrimoniale, care creează o atmosferă aparte, cu iz de legendă.

Demersul nostru este o incursiune în această lume cosmopolită, interculturală și interconfesională, o stranie dar valoroasă combinație de elemente eterogene dar care au sfârșit prin a realiza o atmosferă unică în această parte de Europă.

 

Curatori: Conf. univ. dr. Dorel MICLE, prof. dr. Maria HADIJI

Video

Alte expoziții

Momentan nu sunt disponibile alte expoziții.

23 sept. - 22 oct. 2023

Din Bihor La
New York

24-26 iunie 2023

Satul
nostru
pe pânză

Translate »
Scroll to Top