|

Informații de interes public

Anunț și Caiet de sarcini privind prestarea serviciilor de elaboare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții: ,,AMENAJARE LAC MSBT PENTRU ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE – STUDIU FEZABILITATE”
Translate »
Scroll to Top