|

Informații de interes public

Formulare Tipizate pentru oferte Achiziții Publice 2023

Formularele tipizate pentru ofertare achiziții publice 2023 includ:

  • SCRISOARE de înaintare
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
  • DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese. (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)
  • DECLARAŢIE privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
  • DECLARAŢIE privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani
Translate »
Scroll to Top