Erată la anunțul privind prestarea serviciilor pentru evenimentul …