Erată la anunțul privind prestarea Serviciilor pentru evenimentulcultural …