ANUNT SI CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA SERVICII PENTRU PROIECTUL …