RELUARE INVITATIE DEPUNERE OFERTE ȘI CAIET DE SARCINI SERVICII PENTRU …