Conservare

Andrei Milin – Obiectele surprinse în fotografiile atasate acestui document prezintă un obiectiv muzeal restaurat de restauratorii și conservatorul din cadrul Secției expoziționale a Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Poarta monumentală provine din localitatea Sacoșu Turcesc și a fost achiziționată de Muzeul Banatului Timișoara la jumătatea secolului trecut. În patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara a intrat la începutul anilor 2000, odată cu înființarea muzeului ca instituție separată, cu patrimoniu propriu, provenit din patrimoniul Secției de etnografie a Muzeului Banatului Timișoara. Destinată, inițial, ca poartă a gospodăriei, piesa muzeală reușește să depășească cadrul pur utilitar, impresionând vizitatorul prin decorația executată în lemn de meșterii tâmplari, dar și prin bogăția cromatică ce acoperă modelele care ilustrează această poartă. Se pot observa modele fitomorfe și modele zoomorfe specifice criptofaunei ce populează credințele și universul imaginar al bănățeanului din Câmpia Timișoarei: balauri și păsări fantastice, simboluri apotropaice, paznici ai gospodăriei, ai membrilor ei și al averii acestora.


Conservarea preventivă și curativă

Asigurarea prin metode ștințifice a microclimatul depozitelor, colecților, expoziților, controlarea factorilor fizico-chimici ai mediului ambiant (misiune îngreunată de acțiunea directă a umidității și temperaturi fluctuante de la un anotimp la altul, care acționează asupra obiectelor și a elementelor de construcție), acordarea unei atenții deosebite depistării dăunătorilor biologici și luarea de măsuri de combaterea a acestora.

Activități zilnice de verificare și păstrarea în condiții optime a obiectelor de patrimoniu, analiza condițiilor de păstrare, atâtîn cazul depozitelor cât și în cazul expozițiilor, gospodăriilor, utilajelor tecnice și agricole cu regim special tocmai din cauza expunerii în aer liber.

Activități de conservare depozite: verificarea stării de conservare, aplicarea măsurii de aerisire a piesei și tratament, stabilirea criteriului de grupare a pieselor, stabilirea unei modalități practice de regăsire rapidă a unui obiect, gruparea obiectelor pe formate, fotografiere piesei, fișa de conservare.